Avtorica: Živa Novak Antolič

 

 

Kreativnost je povsod dobrodošla

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) bo 25. 4. 2019 v organizaciji mag Nastje Mulej 1. konferenca o kreativnosti, na kateri sodelujemo tudi FIC-ke. Tisti, ki prvič berete moje pisanje, morda mislite, da me kreativnost zanima, ker sem pisateljica in nimam navdiha? Da morda prihajam iz gospodarstva, ker je Konferenca o kreativnosti na GZS? Ne. Sem upokojena zdravnica in kreativnost uporabljam pri svojem delu v zavodu Medicinski trenerji in pri Projektu izgorelost zdravstvenih delavcev PRIZMA. Tudi na področju treniranja mehkih (generičnih) veščin in preprečevanja izgorelosti moram prepoznati »poslovne« priložnosti, dobiti »poslovne« ideje; večkrat sem prosila za »poslovno« svetovanje na naših FIC srečanjih in ideje, ki smo jih skupaj našle za svoje izzive, so mi zelo pomagale pri uresničevanju zamisli.

Mag. Nastja Mulej ima licenco za poučevanje orodij ustvarjalnega razmišljanja dr. Edwarda de Bona in na njenih delavnicah sem se teh orodij učila, treniram (v šoli bi rekli: utrjujem znanje) pa jih na vsakotedenskih srečanjih FIC-a z gosti.

 

Kaj bomo FIC-ke delale na 1. konferenci o kreativnosti

V živo bomo pokazale, kako vsak teden poteka naše idejanje z gosti. Običajno gostje pridejo na srečanje FIC, ker nimajo dovolj idej, v katero smer nadaljevati s svojim poslom; kako začeti posel; ali pa imajo preveč idej, kar je včasih še večja ovira pri osredotočenju na uspešno pot. Včasih ob odgovorih na naša začetna vprašanja gostje sami ugotovijo, kaj pravzaprav želijo, kje je njihov fokus. Ko si torej skupaj z gostjo ali gostom zastavimo pravi izziv, sledi idejanje. Naj vam malo preusmerim pozornost na mizarja, ki ga Edward de Bono v svojih več kot 80 knjigah velikokrat omenja. Če hočete zabiti žebelj, uporabite kladivo; da odstranite žebelj, uporabite klešče. Če hočete odviti vijak, uporabite izvijač. Če sekate veje, uporabite sekiro. Če žagate deblo, uporabite žago. Za različne postopke uporabljate različna orodja. Tako je tudi pri razmišljanju: za različne namene imamo na voljo različna orodja.

 

Moč zaznavanja – deset orodij za boljše poslovno odločanje

V delavnici Moč zaznavanja – deset orodij za boljše poslovno odločanje pri mag Nastji Mulej smo FIC-ke vadile deset de Bonovih poslovnih orodij. V različnih obdobjih potrebujemo različna orodja. Sprva ugotavljamo, kaj je naš namen. Lahko snujemo in načrtujemo; lahko iščemo že znane informacije in raziskujemo. Ali pa rešujemo težave. Pred dokončno odločitvijo presojamo in vrednotimo. Nato pa seveda odločamo in udejanjamo – kadar smo motivirani, seveda.

 

Notranja motivacija

Pri treniranju mehkih veščin nam večkrat postavijo vprašanje: kako zaposlene motivirati za učinkovito delo? Takole piše Daniel Pink v svoji knjigi: pred deset tisoči let nas je motiviral le gon po preživetju. Sledilo je obdobje zunanje motivacije in žal veliko organizacij še vedno uporablja nagrado in kazen kot zunanjo motivacijo. Motivacija za delo, v katerem uživamo, je v tem tisočletju predvsem notranja. Nagrada in kazen ne delujeta več razen pri rutinskih opravilih. Ljudje hočejo pri delu občutiti zadovoljstvo. Zadovoljni smo, ko imamo pri delu avtonomijo, se pomikamo k dovršenosti in ima naše delo smisel. Najbrž si ne želite, da bi vam nekdo ves čas predpisoval, kaj in kako morate delati, in vas ves čas nadzoroval.

Dodatno branje: 
Daniel Pink: Zagon. Videotop d.o.o. 2011